Celkem 0 položek
0 Kč

Obchodní podmínky

Ceník je platný od 1. 10. 2022 do odvolání. Uvedené ceny jsou bez DPH. Slevy z ceníku poskytujeme dle smluvních podmínek jednotlivých partnerů. V případě nové registrace poskytneme slevu 20% na zboží v sortimentu. Platba faktur je možná převodem, v hotovosti, anebo dobírkou. Vyhrazujeme si právo na změnu ceny nebo nabídky výrobků.

 

Dodací podmínky:

Vyskladnění zboží u sortimentu, který je skladem, je garantováno do dvou dnů od obdržení objednávky. Objednávky došlé do 12.00 budou vyskladněny ještě týž den. Vyskladněním zboží se rozumí osobní převzetí, popřípadě předání zboží veřejnému přepravci. Doprava zboží je po celé ČR zdarma FCO sklad odběratele při odběru zboží nad 5000 Kč bez DPH. U zboží, které není trvale vedeno skladem, je dodací doba stanovena dohodou po převzetí závazné objednávky. V případě vrácení zboží bude kupujícímu účtován manipulační poplatek ve výši 10% z hodnoty vráceného zboží bez DPH.

 

Záruka kvality zboží:

Na zboží dodávané na trh naší společností poskytujeme záruku 2 roky od data prodeje. Záruka se vztahuje na závady vzniklé při výrobě a použitím vadného materiálu. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé nedodržením technických parametrů, neodbornou montáží, u speciálních výrobků nepoužitím předepsaného filtračního zařízení apod.

 

Upozornění:

Pokud jsou výrobky dodávané naší firmou pevně zabudovány ve stavbě, je třeba svěřit montáž odborné firmě. Naši zahraniční dodavatelé neuznávají reklamace prasklých závitů při použití konopí k utěsnění závitů mosazných armatur. U uznané reklamace měníme zboží za zboží, přičemž u reklamací redukčních ventilů a vodovodních baterií SILFRA je třeba uvádět podrobný popis závady. Současně prohlašujeme, že naše firma je pojištěná na škodu způsobenou vadným výrobkem do 30 000 000 Kč pro celou Evropu.

 

Postup v případě vzniklé škody zaviněné vadným výrobkem:

 

– doložit údaje odborné firmy, která výrobek montovala

– doložit údaje obchodního řetězce, kde byl výrobek zakoupen

– fotodokumentaci z místa montáže + poškozených věcí

– zajistit přístup pojišťovacího agenta na místo škody do 72 hodin

– zajistit vadný výrobek pro znalecký posudek

– popis vzniku škody (datum, čas, co způsobilo škodu, kde byl výrobek namontován)

– seznam poškozených věcí, předběžná výše poškození V případě vyšších škod nad 20 000 Kč likvidujeme škodu s pomocí soudního znalce, který si před posouzením vyžádá další informace jako např.: prováděcí projekt, protokol o tlakové zkoušce (potvrzený zadavatelem díla), způsob zajištění proti tepelné roztažnosti, zprávu dodavatele vody o tlacích v řádech apod.

 

V případě uznání reklamace:

 

– zaslat žádost poškozeného o náhradu škody

– čestné prohlášení poškozeného, že neuplatňuje škodu z jiné pojistky

– č. účtu, kde má být plnění zasláno – kontakty na poškozeného

– doklad o prodeji od obchodního řetězce odborné montážní firmě Výrobky, jejichž původ není v EU a které podléhají certifikaci podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, jsou odzkoušeny autorizovanou osobou a je pro ně vystaveno prohlášení o shodě.

 

Výdejní doba:

Pondělí až pátek od 7.30 hod do 16.00, po dohodě i jinak.

 

TĚŠÍME SE NA VAŠE OBJEDNÁVKY!

 

Mobil: +420 777 360 569602 536 280
E-mail: objednavky@pozam.cz
www.pozam.cz